Arxiu del blog

Fer-vos socis i apuntar-vos com assistents del I Congrés

Benvolguts i benvolgudes,

Us deixem a continuació dos formularis. 
El primer és per fer-vos socis de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (AJILLC), amb una quota anual de 15 euros i amb el dret a rebre el certificat d'assistència al congrés gratuïtament (sempre que s'haja assistit a un mínim de sessions). 
Podeu formar part de l'AJILLC i assistir al congrés en forma de soci, sempre que es complisquen les condicions establertes als nostres estatuts (vegeu Títol II), o també, a través de la figura de padrí o padrina, una persona que, tot i que no compleix els requisits per ser soci, creu en el projecte i hi col·labora mitjançant el pagament d'una quota.

L'altre formulari és per apuntar-vos lliurement, sense fer-vos-en socis, com a assistents al I Congrés Internacional de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (I CIAJILLC), amb un cost de 20 euros. 

En ambdós casos heu d'enviar un correu a ajillc.direccio@gmail.com amb el formulari emplenat i amb el justificant de l'ingrés i això us permetrà assistir a totes les sessions i activitats programades durant el I CIAJILLC, així com l'expedició del certificat d'assistència (30 hores) sempre que s'haja fet amb un mínim d'hores presencials acordades per l'organització. 


Formulari pagament per fer-se socis de l'Associació 

Formulari pagament per assistir al I Congrés 


Ben cordialment,

AJILLC 

Pòster CIAJILLC


Pòster per al I Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes (CIAJILLC)

Termini d'enviament de pòsters per al I CIAJILLC:

1 d’agost – 1 de setembre (ambdós inclosos)

Envia'l a ajillc.direccio@gmail.com


Un pòster, així com una comunicació, té el propòsit d’exposar una investigació en un esdeveniment de caire científic com és el I CIAJILLC. L’avantatge del pòster envers la comunicació és que ha de ser sintètic, concís, organitzat i visual, criteris bàsics que es tindran en compte a l’hora de fer-ne una selecció per a l’esmentat congrés. D’altra banda, seria convenient un disseny atractiu però sobri.
Els pòsters romandran penjats en exposició pública a la primera planta de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València durant l’esmentat congrés. Les presentacions orals es podran dur a terme durant la pausa pòster (20 minuts), especialment de matí, però els assistents al congrés podran acostar-s’hi lliurement durant l’horari programat.

Què ha de contenir un pòster?

Títol de la investigació
Nom, cognoms, universitat i correu de l’autor
Introducció (exposició i justificació del tema, interès i hipòtesi)
Metodologia (vora 200 paraules)
Resultats (vora 200 paraules)
Conclusions (vora 300 paraules)
Bibliografia (màxim 10 referències)


Quines mesures ha de tenir?

La grandària del pòster ha de ser de 500 x 700 mm
L’orientació pot ser tant horitzontal com vertical
La tipografia de les lletres ha d’adaptar-se al context científic que es pressuposa en aquest esdeveniment
Es recomana que la grandària de la lletra del text siga entre 24 i 36 punts, per tal que puga llegir-se de relativament lluny


Per a més informació sobre pòsters, recomanem que consulteu aquesta bibliografia.

Informació sobre l'estat de les comunicacions

Benvolguts i benvolgudes, hem rebut molts correus preguntant per l'estat de les admissions de comunicacions per al Congrés, primer de tot hem de comunicar-vos que hem rebut moltíssimes comunicacions -moltes més de les que esperàvem- i d'una qualitat excel·lent; per aquest motiu, tant el Comitè científic com l'organització, estem tenint molta feina, a més a més les dates, estiu, han provocat alguns endarreriments. Agraïm el vostre interés  i entenem que teniu ganes de tindre ja una resposta, us demanem un poc de paciència, ja que d'ací poc ens posarem en contacte amb tots vosaltres per oferir-vos tota la informació. Salutacions i gaudiu molt de l'estiu!

I Congrés Internacional AJILLC

I Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

Reserveu 27, 28 i 29 de setembre per al I Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana (CIAJILLC) a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. Esperem la vostra proposta!

Dates
Enviament de propostes de comunicació: fins al 10 de maig de 2017.
Enviament de pòsters: 1 d'agost a 1 de setembre.
Dates del congrés: del 27 al 29 de setembre de 2017.

Contacte: ajillc.direccio@gmail.com

Línies temàtiques
Volem acollir una gran quantitat de línies temàtiques:
1. Estudis literaris: Literatura Medieval, de l’Edat Moderna, Contemporània, literatura per gèneres (teatre, poesia, assaig, novel·la), de revistes literàries, de recepció i crítica, per a infants i joves, inclusiva, literatura comparada, estudis culturals (postcolonials, ideològics, feministes...), paraliteratura, lectura i noves tecnologies, polítiques públiques per a la promoció de la lectura, estudis sobre el cànon...
2. Ensenyament, noves tecnologies: català per a estrangers i per a nouvinguts, nous mètodes d’ensenyament, promoció de la llengua i la literatura, TIC a l'ensenyament i difusió cultural, polítiques públiques sobre ensenyament de llengües i literatures, mitjans de comunicació i llengua... 
3. Estudis de lingüística: Lingüística, Fonètica i Fonologia, Morfologia, Sintaxi, Semàntica, Pragmàtica, Anàlisi del discurs, Lexicologia, Lexicografia, Fraseologia...
4. La llengua al llarg del temps i l'espai: Diacronia, Gramàtica Històrica, Historiografia, Onomàstica, Sociolingüística, Traducció, Cultura popular...
*Les comunicacions tindran una durada de 20 minuts, seguits d'un torn de preguntes.

Inscripció per a comunicació
Per tal de participar com a comunicant cal tindre en les dates del congrés almenys UN (només) d'aquest criteris:
  • Estar en possessió d'un grau o una llicenciatura des de fa no més de 10 anys
  • Ser estudiant de doctorat
  • No superar els 5 anys des de la finalització de l’últim postgrau
La proposta no ha d'estar necessàriament en llengua catalana. No obstant això, sí que cal que tracte la llengua, literatura o cultura catalanes, ja siga de manera comparada o transversal amb altres llengües, literatures o cultures.
Acceptem comunicacions que es presenten en línia (per exemple, Skype).

Fins al 10 de maig podeu enviar la vostra proposta a ajillc.direccio@gmail.com a través d'aquest formulari que heu de descarregar i emplenar. 

Es valoraran especialment els següents aspectes:
•    Definició clara dels objectius
•    Coherència del contingut
•    Conclusions ben definides
•    Presència d'elements innovadors
•    Bibliografia i documentació actualitzades
•    Formulació d'interrogants per al debat

Publicació
A partir de les comunicacions presentades al I Congrés Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes posarem en marxa un procés de publicació amb la finalitat de donar difusió a les recerques sempre que complisquen amb un mínim de qualitat.

Inscripció per a pòster
No cal complir els criteris per a la inscripció en comunicació per a participar amb el teu pòster. Per participar, només has de seguir aquests criteris bàsics i enviar-lo (fins al primer dia de setembre, inclòs) a ajillc.direccio@gmail.com.

Programa
Ací teniu el programa provisional.

Comitès
Comitè científic
Dr. Jordi Antolí Martínez (Universitat d'Alacant)
Dr. Enric Balaguer Pasqual (Universitat d'Alacant)
Dr. Vicent Josep Escartí Soriano (Universitat de València)
Dra. Carme Gregori Soldevila (Universitat de València) 
Dr. Jesús Jiménez Martínez (Universitat de València)
Dra. Gemma Lluch Crespo (Universitat de València)
Dra. Maria Josep Marín Jordà (Universitat de València)
Dr. Vicent Martines Peres (Universitat d'Alacant)
Dra. Eulàlia Miralles Jori (Universitat de València)
Dra. Sandra Montserrat Buendia (Universitat d'Alacant)
Dr. Manel Pérez Saldanya (Universitat de València)
Dr. Joan R. Ramos Alfajarín (Universitat de València)
Dr. Rafael Roca Ricart (Universitat de València)
Dra. Elena Sánchez López (Universitat d'Alacant)
Dr. Vicent Simbor Roig (Universitat de València)

Comitè organitzador
Laura Bolo Martínez (Universitat de València)
Paula Cruselles Seser (Universitat de València)
Atantxa Llàcer Martorell (Universitat de València)
Pau Martín Miñana (Universitat de València)
Mercè Pérez Martínez (Universitat de València)
Samuel Fenollosa Aguilar (Universitat de València)
Noelia de la Torre Martínez (Universitat de València)
Álvaro Muñoz Hernández (Universitat de València)

_______________________________________________________________________

Estatuts AJILLC

 A través del següent enllaç podreu consultar els estatuts de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes:

https://docs.google.com/document/d/1jrD0lXyOmiDiae6TPUczVao2YH7H7vkWrHnTM9LnJJs/pub

Presentació de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

L'executiva de l'AJILLC ha presentat l'associació a la Universitat de València, en dates de la setmana cultural de la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació, així com a la seu universitària de la Nucia, per motiu del 10é Simposi Internacional de Noves Tendències en I+D+I en literatura, llengua, educació i TIC sobre la Corona d'Aragó.


No només s'ha presentat la Junta Directiva, sinó que hem tramés la motivació que ens ha portat a crear aquesta nova asociació i els objectius que pretenem aconseguir. També, hem resolt tots els dubtes al voltant del I Congrés de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes.
Gràcies per la participació del públic a la taula redona La trajectòria del jovent investigador, on hem tractat qüestions que van des de l'àmbit d'estudi i la motivació per la recerca científica fins a les perspectives de treball que projecta una carrera filològica. A continuació teniu us oferim la presentació pels qui no pogueren vindre.

Gràcies a tothom!Quatre ratlles sobre nosaltres

Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes


A l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes tenim com a objectiu principal posar a l’abast de l’investigador jove la possibilitat de donar a conéixer les seues recerques en el camp de la llengua i la literatura catalanes. Així mateix, alhora que fomentem la investigació, l’associació pretèn promocionar el català més enllà del domini propi, a més de posar un punt d’unió entre tots els territoris del domini català.