Arxiu del blog

I Congrés Internacional AJILLC

I Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes

Reserveu 27, 28 i 29 de setembre per al I Congrés Internacional de l’Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalana (CIAJILLC) a la Facultat de Filologia, Traducció i Comunicació de la Universitat de València. Esperem la vostra proposta!

Dates
Enviament de propostes de comunicació: fins al 10 de maig de 2017.
Enviament de pòsters: 1 d'agost a 1 de setembre.
Dates del congrés: del 27 al 29 de setembre de 2017.

Contacte: ajillc.direccio@gmail.com

Línies temàtiques
Volem acollir una gran quantitat de línies temàtiques:
1. Estudis literaris: Literatura Medieval, de l’Edat Moderna, Contemporània, literatura per gèneres (teatre, poesia, assaig, novel·la), de revistes literàries, de recepció i crítica, per a infants i joves, inclusiva, literatura comparada, estudis culturals (postcolonials, ideològics, feministes...), paraliteratura, lectura i noves tecnologies, polítiques públiques per a la promoció de la lectura, estudis sobre el cànon...
2. Ensenyament, noves tecnologies: català per a estrangers i per a nouvinguts, nous mètodes d’ensenyament, promoció de la llengua i la literatura, TIC a l'ensenyament i difusió cultural, polítiques públiques sobre ensenyament de llengües i literatures, mitjans de comunicació i llengua... 
3. Estudis de lingüística: Lingüística, Fonètica i Fonologia, Morfologia, Sintaxi, Semàntica, Pragmàtica, Anàlisi del discurs, Lexicologia, Lexicografia, Fraseologia...
4. La llengua al llarg del temps i l'espai: Diacronia, Gramàtica Històrica, Historiografia, Onomàstica, Sociolingüística, Traducció, Cultura popular...
*Les comunicacions tindran una durada de 20 minuts, seguits d'un torn de preguntes.

Inscripció per a comunicació
Per tal de participar com a comunicant cal tindre en les dates del congrés almenys UN (només) d'aquest criteris:
  • Estar en possessió d'un grau o una llicenciatura des de fa no més de 10 anys
  • Ser estudiant de doctorat
  • No superar els 5 anys des de la finalització de l’últim postgrau
La proposta no ha d'estar necessàriament en llengua catalana. No obstant això, sí que cal que tracte la llengua, literatura o cultura catalanes, ja siga de manera comparada o transversal amb altres llengües, literatures o cultures.
Acceptem comunicacions que es presenten en línia (per exemple, Skype).

Fins al 10 de maig podeu enviar la vostra proposta a ajillc.direccio@gmail.com a través d'aquest formulari que heu de descarregar i emplenar. 

Es valoraran especialment els següents aspectes:
•    Definició clara dels objectius
•    Coherència del contingut
•    Conclusions ben definides
•    Presència d'elements innovadors
•    Bibliografia i documentació actualitzades
•    Formulació d'interrogants per al debat

Publicació
A partir de les comunicacions presentades al I Congrés Internacional de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes posarem en marxa un procés de publicació amb la finalitat de donar difusió a les recerques sempre que complisquen amb un mínim de qualitat.

Inscripció per a pòster
No cal complir els criteris per a la inscripció en comunicació per a participar amb el teu pòster. Per participar, només has de seguir aquests criteris bàsics i enviar-lo (fins al primer dia de setembre, inclòs) a ajillc.direccio@gmail.com.

Programa
Ací teniu el programa provisional.

Comitès
Comitè científic
Dr. Jordi Antolí Martínez (Universitat d'Alacant)
Dr. Enric Balaguer Pasqual (Universitat d'Alacant)
Dr. Vicent Josep Escartí Soriano (Universitat de València)
Dra. Carme Gregori Soldevila (Universitat de València) 
Dr. Jesús Jiménez Martínez (Universitat de València)
Dra. Gemma Lluch Crespo (Universitat de València)
Dra. Maria Josep Marín Jordà (Universitat de València)
Dr. Vicent Martines Peres (Universitat d'Alacant)
Dra. Eulàlia Miralles Jori (Universitat de València)
Dra. Sandra Montserrat Buendia (Universitat d'Alacant)
Dr. Manel Pérez Saldanya (Universitat de València)
Dr. Joan R. Ramos Alfajarín (Universitat de València)
Dr. Rafael Roca Ricart (Universitat de València)
Dra. Elena Sánchez López (Universitat d'Alacant)
Dr. Vicent Simbor Roig (Universitat de València)

Comitè organitzador
Laura Bolo Martínez (Universitat de València)
Paula Cruselles Seser (Universitat de València)
Atantxa Llàcer Martorell (Universitat de València)
Pau Martín Miñana (Universitat de València)
Mercè Pérez Martínez (Universitat de València)
Samuel Fenollosa Aguilar (Universitat de València)
Noelia de la Torre Martínez (Universitat de València)
Álvaro Muñoz Hernández (Universitat de València)

_______________________________________________________________________

Estatuts AJILLC

 A través del següent enllaç podreu consultar els estatuts de l'Associació de Joves Investigadors en Llengua i Literatura Catalanes:

https://docs.google.com/document/d/1jrD0lXyOmiDiae6TPUczVao2YH7H7vkWrHnTM9LnJJs/pub